NÁNÁSI PÁL megmutatta új szerelmét! Ördög Nóra vajon mit szól ehhez?

Nyilvános is megmutatta új szerelmét Nánási Pál (fotó)

Itt a jó idő, motorra lehet cserélni az autót – ahogyan Nánási Pál is tette.

„Nagyot mentünk ma 🙂 ” – írta az Instagramon posztolt fotóhoz, amin teljes menetfelszerelésben feszít a csodás járgányon.

 

EZ IS ÉRDEKELHET :KIDERÜLT! NEM fogod elhinni mennyit keres Ördög Nóra 1 hónap alatt! ITT a pontos összeg : Hát sokmindenre fel voltunk készülve, de erre nem! ITT olvashatod el a teljes cikket!

A kommentek kimondottan aranyosak 🙂

palnanasiNagyot mentünk ma.:)🏍🏍
dmtr.pankuMenoo👏 gratula
hegyilaciDe végül hova?! 🤔😉😊
czomponepilathÚj hobbi??a motor????
klaudia.morvaiAz a motor.. 😍 nagyon menő 😎😊
melindastaglsimoneJó,jó!De hova ????😂🤔
mariann_takacs@czomponepilath , már Ázsiában is motorozott Palkó, ha jól emlékszem.
feri_beneschEz az!!!
mar__jannaaNekem ,,szexepíl” ez a kép. Nagyon hódítós pasis👌🏽👍🏽🔝
mariaurbanne😎😍
gizelladokaEz aztan motor!!

Itt nézheted meg a motoron ülő Nánási Pált, aki arajongók szerint nagyon szexi!

 

KIADTÁK A riasztást! Veszélyes idő JÖN MA délután! Erre figyeljetek :

Image result for időjárás jelentés"

Pest megye
Jel Fok Esemény Leírás
Széllökés fokozat: 1 Széllökés A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Jel Fok Esemény Leírás
Széllökés fokozat: 1 Széllökés A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t.
Fejér megye
Jel Fok Esemény Leírás
Széllökés fokozat: 1 Széllökés A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t.
Heves megye
Jel Fok Esemény Leírás
Széllökés fokozat: 1 Széllökés A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t.
Nógrád megye
Jel Fok Esemény Leírás
Széllökés fokozat: 1 Széllökés A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t.
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Jel Fok Esemény Leírás
Széllökés fokozat: 1 Széllökés A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t.

Szöveges figyelmeztető előrejelzés
Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2020.02.02. vasárnap éjfélig
Ma reggelig, kora délelőttig északon, északkeleten síkvidéken egy-egy 65-70 km/h körüli, magasabban fekvő részeken efeletti széllökés kialakulhat.

A déli órákban a középső országrészben (annak is inkább az északi részein) átmenetileg egy-egy 65-70 km/h körüli, vagy afeletti széllökés kialakulhat síkvidéken, a kissé magasabban fekvő részeken egy-egy 70-75 km/h feletti széllökés előfordulhat.

2020.02.02. 07:30 Országos Meteorológiai Szolgálat-írja a met.hu

 

40 EZER forint egyszeri támogatás családoknak, amiről az emberek 90%-a nem is tud, pedig nagyon jókor ADJÁK! A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR UTALJA A PÉNZT!

Image result for magyar államkincstár"

Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga

díjához nyújtott támogatás

2018. január 1-jétől lehetőség van a sikeres nyelvvizsga nyelvvizsgadíjához, térítésköteles emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához, valamint honosított nyelvvizsga honosítási díjához támogatás igénylésére.

A támogatásra jogosultság megítélése szempontjából első sikeres komplex nyelvvizsgának minősül a támogatott nyelvekből 2018. január 1-jét követően elsőként sikeresen megszerzett

államilag elismert általános nyelvi vagy szaknyelvi komplex B2 típusú (középfokú) vagy komplex C1 típusú (felsőfokú) nyelvvizsga (a továbbiakban együtt: komplex nyelvvizsga),
a külön kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint a fenti komplex nyelvvizsgával egyenértékűvé egyesíthető középfokú vagy felsőfokú írásbeli és szóbeli részvizsgák,
a komplex nyelvvizsgával egyenértékű emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga, továbbá
a komplex nyelvvizsgának megfelelő, külön kormányrendeletben foglaltak szerint honosított nyelvvizsga.
Támogatott nyelvek: angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, bolgár, görög, horvát, lengyel, örmény, roma/cigány (romani/lovári, illetve beás), román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán, latin, portugál, arab, héber, japán, kínai, holland, finn, ha a vizsga nyelve az érintett személy állampolgársága szerinti ország hivatalos nyelvétől eltérő, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 39. § (1) bekezdés a)–h) pontjában meghatározott nem magyar állampolgárságú személy esetén a magyar nyelv.

Jogosultsági feltételek

Az első sikeres komplex nyelvvizsga díjának megfizetéséhez nyújtott támogatást az a 35 év alatti személy veheti igénybe, aki

a sikeres komplex nyelvvizsgáról, egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második sikeres részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapon,
a komplex nyelvvizsgával egyenértékűséget igazoló érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napján, illetőleg
a komplex nyelvvizsgának megfelelő, honosított nyelvvizsga esetén a honosítási határozat kiállításának napján
a 35. életévét még nem töltötte be.

Az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga alapján a támogatás azoknak a személyeknek jár, akik a vizsgát térítési díj ellenében tették le.

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a vizsgázó által ténylegesen megfizetett díj, de legfeljebb a díj megfizetése időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összeg.

Egyesíthető részvizsgák esetén a támogatás maximum összegeként a második sikeres részvizsga díjának megfizetésekor érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-át kell figyelembe venni. Ha az első részvizsga vizsganapja 2018. január 1. előtti, vagy a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között több mint 1 év telt el, akkor a támogatás csak a második részvizsga díja után jár.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege 2019. évben 149.000 Ft, 2020. évben 161.000 Ft, mely alapján 2019. évben befizetett nyelvvizsga esetén legfeljebb 37.250 Ft, 2020. évben befizetett nyelvvizsga esetén legfeljebb 40.250 Ft összegű támogatás biztosítható.

Az igény előterjesztése

A támogatás iránti kérelem 1 éven belül terjeszthető elő, melyet

az első sikeres komplex nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának napjától,
egyesíthető részvizsgák esetén a második sikeres részvizsga letételét igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának napjától, vagy
érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napjától, illetve
a honosítási határozat közlésétől
kell számítani. A megjelölt határidő jogvesztő.

A kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon. (Postacím: Budapest, 1820)

A papíralapú formanyomtatvány itt érhető el.

Az e-űrlap elektronikus ügyintézés keretében Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül nyújtható be, tehát a szolgáltatás igénybevételéhez

Ügyfélkapu-regisztrációval, vagy
Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval, vagy
eSzemélyi okmánnyal
szükséges rendelkezni.

Az elektronikus űrlap itt érhető el.

Amennyiben a vizsgát tett személy, azaz a kérelmező

a 18. életévét betöltötte, a kérelmet saját maga,
ha 18. év alatti, vagy az ügy tárgyára tekintettel cselekvőképesnek nem minősül (gondnokság alatt áll), a kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy (szülő, gyám, gondnok)
nyújthatja be.

A kérelmet a vizsgázó által, illetve a törvényes képviselője által meghatalmazott személy is előterjesztheti. A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a Rendelkezési Nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni.

Az igénybejelentéskor kötelezően csatolandó irat(ok)

A kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell a támogatással érintett, első sikeres komplex nyelvvizsga díjának megfizetését. A nyelvvizsga díjának megfizetése a vizsgázó nevét is tartalmazó számlák másolatával igazolható.

Ez a komplex nyelvvizsga díjára, egyesíthető részvizsgák esetén a részvizsgák díjára, az emelt szintű idegen nyelvi érettségi térítési díjára, vagy a honosítási eljárás díjára vonatkozó számla. Az érettségi díjára vonatkozó számla kiállítása az Oktatási Hivataltól, a www.oktatas.hu oldalról letölthető Számlaigénylés befizetett érettségi vizsgadíjra vonatkozóan dokumentum benyújtásával igényelhető.

Egyesíthető részvizsgák esetén,

ha az első részvizsga vizsganapja 2018. január 1. előtti, vagy
a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között több mint 1 év telt el,
csak a második részvizsga számláját szükséges mellékelni a kérelemhez, mivel támogatás ez esetben csak a második részvizsga díja után jár.

A kérelmen az első sikeres részvizsga anyakönyvi számát, illetve a bizonyítvány számát ebben az esetben is fel kell tüntetni.

Számla hiányában az alábbi okiratokkal bizonyítható hitelt érdemlően a díjak megfizetése:

– nyelvvizsga letétele esetén a nyelvvizsgaközpont által kiállított, a vizsgázó nevét is tartalmazó, a nyelvvizsgadíj befizetéséről szóló igazolással,

– honosított nyelvvizsga esetén az Oktatási Hivatal által kiállított, a honosítási eljárási díj befizetéséről szóló igazolással.

A támogatás igénylésére a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel jogosultak az alábbiakban felsorolt nem magyar állampolgárságú személyek is (az Nftv. 39. § (1) bekezdés a)-h) pontjában felsorolt nem magyar állampolgárságú személyek):

az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országok állampolgárai, valamint családtagjaik,
a Magyarország területén élő hontalan, menekült, menedékes, befogadott, bevándorolt, letelepedett személy,
a nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső külföldi állampolgár,
azoknak az országoknak az állampolgárai, amelyekben a magyar állampolgár a viszonosság elve alapján igénybe veheti az adott állam felsőoktatási szolgáltatásait,
a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (a továbbiakban: kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező személy,
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott – magát magyar nemzetiségűnek valló – harmadik országbeli állampolgár,
a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár,
az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár.
A nem magyar állampolgárságú kérelmező által csatolandó további dokumentumok:

A személyazonosság igazolásához az érvényes úti okmány vagy személyazonosító igazolvány, regisztrációs igazolás, vagy a lakcímkártya másolata szükséges.

Amennyiben a kérelmező

Magyarország területén élő hontalan, menekült, menedékes, befogadott, bevándorolt, letelepedett, vagy
a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár, vagy
összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár,
akkor ezen tényt igazoló okirat másolatát kell benyújtania.

Az igazolás módja:

a menekült, illetve oltalmazott státusz a lakóhely szerint illetékes járási hivatal okmányirodai osztálya által kiállított személyazonosító igazolvány,
a menedékes státusz a személyazonosító és tartózkodási jogot igazoló okmány, illetve a menedékesként való elismerésről szóló igazolás,
a befogadott státusz a menekültügyi hatóság biometrikus adatokat tartalmazó kártya formátumú humanitárius célú tartózkodási engedély,
a bevándorolt státusz a biometrikus adatokat tartalmazó kártya, tartózkodási engedély vagy személyi igazolvány,
a letelepedett státusz a tartózkodási engedély, vagy a személyazonosító igazolvány,
a Magyarország területén tartózkodó elismert hontalan személy jogállás az idegenrendészeti hatóság által kiállított humanitárius célú tartózkodási engedély,
az EU Kék Kártyával rendelkező státusz, az ezt igazoló tartózkodási engedély,
az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár státusz, az ezt igazoló tartózkodási engedély
másolatának benyújtásával igazolható.

A támogatás folyósítása

A jogosultság megállapítása esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a határozat kiadását követő 13 napon belül intézkedik a támogatás határozattal megállapított összegének az ügyfél kérelmében megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalásáról. A vonatkozó kormányrendelet alapján a támogatás sem postai úton, sem külföldi bankszámlára nem utalható.

 

Durván összeszurkálták Berki Krisztián arcát – Mazsit az ájulás környékezte, amikor meglátta…

Összeszurkálták Berki Krisztián arcát – Mazsi kis híján elájult a látványtól

Képtalálat a következőre: „berki mazsi és krisztián”

Az überkirály és Mazsi nem először keresték fel bőrgyógyászukat, aki injekciós eljárással vette kezelésbe a házaspár arcát. Mazsi ájulásközeli állapotba került férje beavatkozását látva.-írja a https://www.blikk.hu/

„Ahogy néztem Krisztián kezelését és láttam, mennyire fáj neki, ájulás közeli állapotba kerültem. Egyszer csak megszédültem, éreztem, hogy kimegy a vér a testemből, így azonnal leültem. Tudtam, hogy szüksége van rám, így odagurultam hozzá a székkel, hogy végig foghassa a kezem” – mondta Mazsi, aki a beavatkozás alatt el se mozdult férje mellől.

-írta meg a https://www.blikk.hu/

ITT olvashatod a teljes cikket!

 

Babapocakos fotót villantott Hódi Pamela!!

Terheshasat villantott Hódi Pamela

Pocakos fotót mutatott közösségi oldalán Hódi Pamela, akinek pár hete kérték meg a kezét.-írja a life.hu

Ezt írta mellé:

hodipamela_official
6 évvel ezelőtti fotó❤️ Jázi beszélget Natkóval ❤️❤️❤️ #natkoapocakomban #edesfoto #milyenpicivoltjazminka

Itt nézheted meg a 6 éve készült fotót!

 

EZ IS ÉRDEKLEHET :HATALMAS titkokat árult el a közelgő esküvőjéről HÓDI PAMELA. Mindannyian ledöbbentünk azon, amit mondott. Itt nézheted meg a felvételt: ITT olvashatod el a teljes cikkeT!
Íme pár kedves komment :

babolcsaine
❤️
2 n.Válasz
gyongyi_fulop profilképe
gyongyi_fulop
😮😮😮😮
2 n.Válasz
harpreetsingh_harry_ profilképe
harpreetsingh_harry_
❤️❤️
2 n.Válasz
musageorgina profilképe
musageorgina
Én is várom a képet jázirol biztos gyönyörü nagy lány;) :-)😍😍😍
2 n.1 kedvelésVálasz
bsrthadominka profilképe
bsrthadominka
🙌
2 n.Válasz
origamibikini profilképe
origamibikini
Szépséges Jázi!💗
2 n.2 kedvelésVálasz
r.szigeti profilképe
r.szigeti
Kis édes ❤️
2 n.Válasz
katalinbak3 profilképe
katalinbak3
❤️
2 n.1 kedvelésVálasz
viktor_spartai profilképe
viktor_spartai

1nVálasz
horvathhenrietta5 profilképe
horvathhenrietta5
😮😮
1nVálasz
csgaba profilképe
csgaba
Imádom❣️❣️❣️ Nagyon édes és megható kép 🥰

Image result for hódi

 

A Barátok közt 15 éves gyereksztárjaként ismerte meg az ország, mára csodaszép fiatal nő lett Bokros Lindából! Ezzel a gyönyörű szempárral hódit ma a sugárzóan szép édesanya :

Képtalálat a következőre: „szabó kitti”

A Barátok közt gyerekszereplője szexi nő lett – A Sztárban Sztár válogatójában odáig voltak érte
Szabó Kitti a Sztárban Sztár leszek! színpadán dögös produkcióval ejtette ámulatba a zsűrit.

Szabó Kittit mindössze 15 évesen, a Barátok köztben ismerhette meg a nagyközönség. 2009-től játszotta az RTL Klub sorozatában Bokros Lindát. Bartha Zsolt lányát 2012-ig alakította, a szerepet Opitz Petrától vette át, és Munkácsy Katának adta tovább. -írja a femina.hu

A 25 éves lány jó ideje youtuberként aposztrofálja magát, emellett édesanya is. 2019 januárjában, egy nappal a 25. születésnapja előtt adott életet kisfiának, Félixnek. Az anyaság azóta központi téma az Instagram-oldalán is.

Szabó Kitti

Itt nézheted meg a babás fotót!

Ezt írta Kitti a fotó mellé:

szabokitta
Az utóbbi hónapokban többször is előfordult, hogy Félix a babahordozójában utazott az autóban, és arra kelt, mintha nem kapott volna rendesen levegőt álmában.😣Mondanom sem kell, ilyenkor mekkora volt a riadalom, egyből félreállás, stb… 😰Pedig nem mondanám, hogy annyira kicsi lett volna neki a hordozó, mégis az utolsó ilyen alkalommal úgy döntöttünk, ideje lecserélnünk és egy nagyobb ülést néznünk neki, ahol nem esik így be a háta, szépen támasztja és kényelmesen tud benne utazni.☝🏼Így találtunk a Babakocsigyárban kapható ISOFIX-es, 360 fokban forgatható, MamaKiddies Rotary ülésre. Mondhatom, hogy életmentő volt ez számunkra, azóta végre nyugodt szívvel utazunk, pláne, hogy mi nagyon sokat megyünk, a fél életünket az autóban töltjük.☺️Merem ajánlani mindenkinek, mert ha létezik #szponzoralttartalom , ez tényleg a kisbabáink biztonságos utazásáról (és kényelméről) szól!🙏🏼🚘
u.i: ne kérdezzétek, mi történik Félixszel, ha fotózzák, szerintem modell lesz…🤦🏻‍♀️🤷🏻‍♀️😂❤️ #imadom #mindigutazunk #mamakiddies #gyerekules #autosules #rotary

 

Emlékszel még a Barátok közt jóképű szaxofonosára, Lórira? A 42 éves színészt alig ismertük fel…Mi történt vele???

Related image

Ő volt Lóri a Barátok köztben! Friss fotóján alig ismertük fel Magyar Bálintot
Nézd meg!
Bő tíz év alatt sokat változott Magyar Bálint színész.

Bár a Barátok köztben időről időre új karakterek tűnnek fel, bizonyára mindenki emlékszik még a sorozat jóképű szaxofonosára, Szilágyi Lórira, akit 2001 és 2003 között volt képernyőn.

Andrea (Deutsch Anita) testvére tragikus fordulattal távozott a sorozatból: szaxofonos szerenádot adott szerelmének, Mónikának (Farkasházi Réka), amikor agyvérzést kapott, és meghalt.-írta meg a  femina.hu

EZ IS ÉRDEKELHET:
Hogy nézett ki!!!! Tiniként szerepelt a Barátok köztben – Ma az egyik legismertebb műsorvezető! Emlékszel rá? ITT olvashatod el a cikket!

 

Így néz ki most :

Related image

 

Fotó : jegy.hu

 

 

Felismerhetetlen! Tönkretette a plasztika a Paula és Paulina csodaszép sztárját!

Emlékszel még a Paula és Paulina gyönyörű főszereplőjére? Így néz ki most a 45 éves Gabriela Spanic! >>

Image result for la usurpadora"

Felismerhetetlen! Tönkretette a plasztika a Paula és Paulina sztárját!

Ki emlékszik még a Paula és Paulina című szappanoperára? Nagyon kevesen tudnák azt mondani, hogy nem, még kevesebben tudnák beazonosítani a gyönyörű főszereplőt, Gabriela Spanicot.

Az egykori gyönyörű színésznő ma már a 45 életévében jár és a rajongók nagy meglepetésére már nem hasonlít egykori önmagára.

A folyamatos plasztikai műtétek ugyanis teljesen megváltoztatták az arcát és követői szerint már a felismerhetetlenségig űzte mindezt.

 

Paula és Paulina (eredeti cím: La usurpadora, szó szerint: A bitorlónő) 1998-ban vetített mexikói televíziós filmsorozat, amelyet a Televisa csatorna készített, 1998-ban készült. Az alkotója Inés Rodena, az írói Carlos Romero, Alberto Gómez és Dolores Ortega, a rendezői Beatriz Sheridan, Karina Duprez, Ernesto Arreola és Manuel Barajas, a főszereplői Gabriela Spanic és Fernando Colunga, a zeneszerzője José Antonio ‘Potro’ Farías, a producere Nathalie Lartilleux. A tévéfilmsorozat a Televisa gyártásában készült, a Televisa forgalmazásában is jelent meg. Egyike volt az utolsó telenovelláknak, amelyben Libertad Lamarque játszott; ebben a sorozatban Abuela Piedad Brachót alakította. Az 1971-es venezuelai La usurpadora telenovella remake-je. Műfaját tekintve telenovella, szappanopera, romantikus filmsorozat és filmdráma-sorozat.

A Paula és Paulina egymástól elszakított ikerpár történetét mutatja be. Amikor a két nő véletlenül találkozik, a gazdag és önző Paula[1] arra kényszeríti hasonmását, hogy vegye át helyét és szerepét a Bracho családban, hogy addig ő vidáman élhesse életét.

A telenovellát a világ számos országában bemutatták. A 102 epizódból álló sorozatot elsőként a mexikói Televisa csatorna sugározta, Magyarországon 1999 júniusában tűzte műsorára az RTL Klub kereskedelmi csatorna.

 

1 perce jött a drámai bejelentés : Elhunyt a Nemzet színésze! Gyászol Magyarország!

Image result for híradó"

Életének 72. évében elhunyt Andorai Péter Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze – tudatta a család szombaton az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint a színművész rövid, súlyos betegség után szombatra virradóra hunyt el.

Andorai Péter Budapesten született 1948. április 25-én. Eredeti családnevét (Klócza) csak később változtatta Andoraira. Nagyapja vándorszínész, édesapja kőfaragó-szobrász volt. Képzőművésznek készült, de miután bekerült egy amatőr színjátszó csoportba, megváltoztatta elhatározását. Érettségi után a Színművészeti Főiskolára jelentkezett, ahova – makacsságának és kitartásának köszönhetően – a hatodik próbálkozás után került be. Ebben az időszakban dolgozott raktárosként, két évig statisztaként a Nemzeti Színház stúdiójában, majd segédszínészként Kecskeméten. Friss diplomásként 1976-ban került a Nemzeti Színház társulatához, de pár hónap múlva visszatért Kecskemétre, ahol jobbnál jobb szerepek várták. A budapesti Várszínházba Ruszt József hívta 1978-ban, majd annak megszűnte után a Magyar Filmgyártó Vállalathoz (Mafilm) szerződött.
Tagja volt a József Attila Színház (1983-tól), a Radnóti Miklós Színház (1989-től), a Veszprémi Petőfi Színház (1990-től), a Pécsi Nemzeti Színház (1994-től), a Szegedi Nemzeti Színház (1996-tól) társulatának, majd szabadúszóként dolgozott. 2003-tól ismét színpadra lépett a József Attila Színház több előadásában is. Színpadon sikerrel alakította Kis Jánost (Sarkadi: Oszlopos Simeon), Malvoliót (Shakespeare: Vízkereszt), Asztrov doktort (Csehov: Ványa bácsi), III. Richárdot (Shakespeare), Baradlay Kazimírt (Jókai: A kőszívű ember fiai). Tehetségét komédiában is megmutatta, játszott egyebek közt az Othello Gyulaházán című darabban, a Kaviárban, a magyar foci múltjáról szóló Aranycsapatban és az 1993-ban bemutatott Sose halunk meg című film zenés színpadi változatában.

Kamera elé először a Vörös rekviemben állt még főiskolás korában; attól kezdve előfordult, hogy évente több filmben is játszott. Megkeresték külföldi rendezők is, játszott a Zöld madár című német és a Forró ősz című osztrák filmben. Csaknem egy évet töltött az Egyesült Államokban, ahova eredetileg Szabó István Bizalom című, Oscar-díjra is jelölt filmjének bemutatójára érkezett, amelynek főszerepét játszotta.

Amerikai tartózkodása idején műszaki rajzolóként dolgozott és részt vett egy New York-i magániskola színielőadásain. Bár több színházi ügynökség is megkereste, hazajött.

Az elmúlt évtizedekben több tucat játékfilm és mintegy félszáz tévéprodukció (Amerikai cigaretta, Mephisto, Egymásra nézve, Redl ezredes, Csók, Anyu, Hajnali háztetők, Eldorádó, A legényanya, Gyerekgyilkosságok, Csinibaba, Witman fiúk, Roncsfilm, A napfény íze, A szivárvány harcosa, A temetetlen halott, a Rokonok, A Nap utcai fiúk) fő- és mellékszereplője volt.

A magyar-francia koprodukciós, Enyedi Ildikó által rendezett Simon mágus címszerepéért több fesztiválon is elnyerte a legjobb színészi alakításnak járó díjat, és ő lett a legjobb férfi főszereplő a 30. Magyar Filmszemlén. Az utóbbi években játszott a Pillangók című filmdrámában, Az ügynökök a paradicsomba mennek című játékfilmben, Szabó István Szabó Magda Az ajtó című regényéből készült azonos című alkotásában, az Árpa Attila rendezte Argo 2-ben, valamint Szász János A nagy füzet című, Kristály Glóbuszt nyert filmjében. Egyik legutóbbi munkájaként Weöres Sándor A teljesség felé című műve nyomán készült rövidfilmben vállalt szerepet.

Andorai Péter munkásságát Jászai Mari-díjjal (1980), Kossuth-díjjal (1994) és számos szakmai kitüntetéssel is elismerték, 2007-ben pedig megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét. 2015-ben a nemzet színészének választották.

Forrás: https://borsodihir.hu/

 

Emlékszel még a Barátok Közt Berényi Katájára? Így néz ki ma a 40 éves 3 gyermekes édesanya!

Emlékszel még a Barátok Közt Berényi Katájára? Így néz ki ma a 40 éves 3 gyermekes édesanya!

 

Egy ország ismerte meg szempillantás alatt a cuki kislányt a Barátok Közt nek köszönhetően. Juga Veronika egykori gyerekszínész ma már háromgyermekes édesanya.

Juga Veronika 1998 és 2004 között alakította Berényi Kata szerepét, Berényi András és Zsuzsa lányát, Magyarország egyik legnépszerűbb sorozatában a Barátok Közt-ben. Az elmúlt években nagyon keveset lehetett hallani Veronikáról, kerüli a nyilvánosságot. A színésznő 40 évesen is nagyon gyönyörű. Most hoztunk nektek pár képet, ami ezt be is bizonyítja.

 

Ez is érdekelhet: VÉGLEG VÉGE!! ALÁÍRTA A VÁLÁSI PAPÍROKAT A BARÁTOK KÖZT SZTÁRJA….hivatalosan is VÉGE! Egy csodálatos szerelem ért véget… ITT olvashatod el a teljes cikkeT!

!