Jó ha tudja: ebben az esetben kaphat kivételes nyugdíjemelést >>

Például az egyszeri segély összege legalább 15 ezer forint, legfeljebb a nyugdíjminimum másfélszerese.

Kapcsolódó kép

Felmerülhet a kérdés, hogy ha a nyugdíj jogosultsághoz csak egy kicsi hiányzik, de a fennálló élethelyzet miatt nagyon fontos lenne, hogy a nyugdíjat megállapítsák, akkor van-e lehetőség az egyéni körülmények alapján kedvezményre. Molnárné Balogh Márta, az Adó.hu tb-szakértője igyekezett megadni a választ.

A nyugellátás összegének meghatározása a nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset nagyságától és a szolgálati idő hosszától függ (teljes nyugdíjhoz legalább húsz év, rész nyugdíjhoz legalább tizenöt év). Ha ez a két meghatározó tényező kisebb nagyságrendű, alacsony összegű lehet a nyugellátás – írja a napi.hu.

Az öregségi résznyugdíj esetében (azaz ha a teljes nyugdíjhoz szükséges húsz év szolgálati idővel nem rendelkezik az érintett, de van legalább tizenöt év szolgálati ideje) nem érvényesül a nyugdíjminimum követelménye, az öregségi résznyugdíj bármilyen alacsony összegű, megállapításkor nem emelik a nyugdíjminimum

Előfordulnak olyan esetek is, amikor a teljes nyugdíjhoz szükséges húsz év szolgálati idő ugyan megszerzett, de a nyugdíjhoz figyelembe vehető jövedelem olyan alacsony, hogy a havi átlagkereset nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegét – figyelmeztetnek a portálon.

Ebben az esetben a havi átlagkeresettel azonos összegben történik a nyugdíj megállapítása, amely így alacsonyabb az öregségi nyugdíj legkisebb összegénél. Hátrány mégsem keletkezik, nem történik ugyanis a havi átlagkeresetből a szolgálati idő hossza szerinti meghatározás, a szolgálati évek számától függetlenül a teljes havi átlagkereset lesz a nyugdíj összege.

További kedvezmény alkalmazása azonban már nem történik, az alacsony összeg nyugdíjminimumra történő felemelése elmarad. Fenti esetek mellett találkozunk olyan nyugellátásokkal is, ahol az ellátás összege meghaladja ugyan a nyugdíjminimumot, de mégis igen alacsonynak tekinthető.

Nyugdíj kivételes méltányosságból
A nyugdíjtörvényben meghatározottak szerint ezekben az esetekben kérelemre kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető.

Ez annak a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő embernek járhat, aki megváltozott munkaképességű özvegy, a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegy, továbbá az árvának, akinél a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 85 ezer forintot.

A kivételes nyugellátás emelésénél előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki hosszú szolgálati idővel rendelkezik, a 70 éven felülieket, és azt, aki még nem részesült kivételes nyugellátás-emelésben.

A kivételes nyugellátás emelés három évente lehetséges
Az Adó.hu szakértője felhívja a figyelmet, hogy nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés annak az embernek, akinél a nyugellátás megállapításától, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított 3 év még nem telt el.

A méltányossági nyugdíjemelés összege legalább a nyugdíjminimum 10 százaléka, azaz 2 850 forint, legfeljebb annak 25 százaléka, azaz 7 125 forint.

Egyszeri segély engedélyezhető a nyugellátásban részesülő részére, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg

a 75 ezer forintot, ha a közeli rokonával közös háztartásban él,
a 85 ezer forintot, ha egyedül él.
Egyszeri segély évente egyszer engedélyezhető
Az egyszeri segély összege legalább 15 ezer forint, legfeljebb a nyugdíjminimum másfélszerese, azaz 2018-ban 42.750 forint.

A kérelem elbírálásához, a rendkívüli körülmények igazolásához további dokumentumok (például a kérelmező nevére kiállított temetési számla, egészségi állapotra, gyógyszerköltségre vonatkozó igazolások stb.) kérhetők. Az egyszeri segély összegének meghatározásakor figyelemmel kell lenni a temetés miatt nyújtott önkormányzati segélyre is.

A nyugellátás összegének kivételes méltányosságból történő megemelése, illetve az egyszeri segély iránti kérelmet formanyomtatványon kell előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell a kérelmet megalapozó dokumentumokat (például temetési számla, gyógyszerköltségekre vonatkozó igazolások) is. A kérelem elektronikus úton is előterjeszthető, azaz az ügyfélkapun keresztül, ha az érintett személy rendelkezik az ennek használatához szükséges azonosító kóddal.

Nyugdíj megállapítás kivételes méltányosságból
Ez esetben a nyugdíjra jogosító feltétel (például nyugdíjkorhatár betöltése) teljesül, a szükséges mértékű szolgálati idő követelmény azonban nem.

Kivételes nyugellátás állapítható meg az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személy, a megváltozott munkaképességű özvegy és az árva részére.

Kivételes öregségi nyugdíj akkor állapítható meg, ha a kérelmező rendelkezik a nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idő legalább felével.

Kivételes özvegyi nyugdíj, árvaellátás engedélyezhető, ha az elhunyt jogszerző a rokonai nyugellátáshoz meghatározott szolgálati idő felével rendelkezik, és az özvegy, illetve az árva megfelel az özvegyi nyugdíjra, illetve az árvaellátásra való jogosultság feltételeinek.

Rendkívül indokolt esetben kivételes árvaellátás engedélyezhető abban az esetben is, ha az elhunyt az előírt szolgálati idő felével sem rendelkezett, vagy az árva közép vagy felsőfokú intézmény nem nappali tagozatán folytat tanulmányokat.

A kivételes méltányosságból engedélyezett nyugellátás összege legalább a nyugdíjminimum fele, legfeljebb annak másfélszerese.

Forrás : faktor.hu

Leave a comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.