42 ezer forintot kaphat a nagymama vagy a nagypapa egyösszegben! Nagyon kevés nyugdíjas tud róla!

42 ezer forintot kaphat a nagymama vagy a nagypapa egyösszegben! Nagyon kevés nyugdíjas tud róla

Képtalálat a következőre: „pénz”

Egyszeri segély engedélyezésére az érintett személy, illetőleg meghatalmazottja vagy törvényes képviselője kérelme alapján kerülhet sor.

A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét (pl.: egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás stb.).

Ki részesülhet egyszeri segélyben?

Egyszeri segély engedélyezhető a nyugellátásban részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg

a 75.000 forintot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,
a 85.000 forintot, ha egyedül él.
Az egyszeri segélyt kérelmező személynek a kérelmében nyilatkoznia kell a havi jövedelméről is.

Milyen időközönként állapítható meg egyszeri segély és mennyi lehet az összege?

Egyszeri segély évente csak egy alkalommal állapítható meg, az összege nem lehet kevesebb 15.000 forintnál, de nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj jogszabályban meghatározott tárgyévi legkisebb összegének másfélszeresét.

Hol és hogyan nyújtható be a kivételes nyugellátás, kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély iránti kérelem?

A kérelem a „KÉRELEM-ADATLAP” elnevezésű nyomtatványon (K17 számú űrlap – egyszeri segély igényléséhez) nyújtható be.

A nyomtatványt pontosan kitöltve és aláírva, hozzátartozói nyugellátás (árvaellátás) esetén a Magyar Államkincstár (Kincstár) Központjához, egyéb esetben a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez, vagy a Kincstár Központjához kell benyújtani.

A nyomtatvány a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek ügyfélszolgálati egységénél szerezhető be, illetőleg letölthető a Kincstár honlapjáról ( http:// nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu).

A kérelmek elektronikus úton is előterjeszthetőek. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos további információkat külön tájékoztató tartalmazza.

Van-e jogorvoslati lehetőség a méltányossági jogkörben hozott döntés ellen?

A méltányossági jogkörben hozott döntések ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye, melyet az érintett lakóhelye szerint illetékes Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál kell előterjeszteni. A keresetben kizárólag semmisségi okra lehet hivatkozni (pl: a döntést hatáskör hiányában hozták, bűncselekménnyel befolyásolták, vagy a döntés bírósági ítélettel ellentétes).

Jogszabályok:

1997. évi LXXXI. törvény

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

Ki jogosult rá:

Aki nyugellátásban részesül, és olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti,
és a havi jövedelme nem haladja meg:
 a 75.000 forintot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él;
 a 85.000 forintot, ha egyedül él.

Egyéb jogosultsági feltételek:

 évente csak egy alkalommal állapítható meg.

Mit kell csatolni a nyomtatványhoz illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton?
 Nyomtatvány: Kérelem- adatlap egyszeri segély igényléséhez
 A kérelemnek nincs kötelező mellékelte (az indoklás rész azonban kiemelt
jelentőséggel bír)

Összege: nem lehet kevesebb 15.000 forintnál, de nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének másfélszeresét (42.750 Ft).

Hol igényelhető?
 Kormányablak
 Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
Ügyintézési határidő: 21 nap

Leave a comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.